Taalanalyses

Met natural language processing analyseren we teksten op vorm en inhoud en maken we rapportages op maat.

Taal is overal om ons heen; van officiële brieven van beleidsmakers tot tweets. Maar wat vertellen deze woorden écht? Met een techniek genaamd natural language processing geeft Fyris je grip op elke vorm van tekst. We brengen patronen en associaties in kaart waar jij je strategie op kunt laten aansluiten.


Real time analyse met het Sentimentboard

Wat is de achterliggende betekenis van een tekst of reeks aan berichten? Welke meningen komen allemaal naar voren? Fyris helpt je deze vragen te beantwoorden met sentimentanalyses op maat. Met ons interactieve Sentimentboard© brengen we het sentiment rond jouw issue volledig in kaart. Via het Sentimentboard volg je real time hoe mensen op sociale media reageren op jouw campagne of de verandering die jouw organisatie wil doorvoeren. Hoeveel wordt er over het onderwerp gesproken? Welke woorden gebruikt men? Zijn mensen positief of juist negatief? Op basis hiervan kan je jouw communicatie verder aanscherpen.

Duidelijke taal door middel van contentanalyses

Woorden zijn nooit slechts woorden; ze zijn opgeschreven met een achterliggende motivatie. Met een scherpe contentanalyse helpt Fyris je meer te weten te komen over het doel, de boodschap en het effect van communicatie. Door samenhang en patronen te vinden in de manier waarop wordt gecommuniceerd over een bepaald onderwerp, kunnen we de intenties van een individu, groep of organisatie beter begrijpen. Daarnaast kan een contentanalyse van Fyris ook helpen om het effect van communicatie vanuit jouw eigen organisatie beter te begrijpen, bijvoorbeeld door de reacties van het publiek of van politici te analyseren.

Van woorden naar daden

Fyris analyseert, onder andere, media-outlets (boeken, kranten en tijdschriften), toespraken en interviews van key stakeholders, politieke stukken (Kamerbrieven, -vragen en -rapporten), online content en sociale mediaberichten. Het resultaat is een duidelijke content- of sentiment-analyse in de vorm van een interactief Sentimentboard op maat of een overzichtelijk rapport. Met dit extra stuk inzicht in de doelen en gevolgen van interne en externe communicatie rond jouw issue, kun je communicatiedoelstellingen, -outputs en -vervolgstrategieën beter uitwerken. Fyris denkt hier vanzelfsprekend graag over mee door strategisch advies te geven.