Stakeholder- en netwerkanalyse

Behoefte aan overzicht? Fyris helpt met stakeholderanalyses en netwerkkaarten.

Het identificeren van de belangrijkste actoren in de omgeving van jouw organisatie is een belangrijk onderdeel van iedere public affairs en communicatie-strategie. Maar hoe je dat op de beste manier? Fyris maakt stakeholderanalyses en netwerkkaarten aan de hand van variabelen die voor jouw organisatie en doel van belang zijn.


Je stakeholders in kaart brengen

Het verkennen van welke actoren er in jouw speelveld van belang zijn is cruciaal. Maar ook een grote uitdaging: hoe weet je zeker dat je alle spelers hebt geïdentificeerd? Denk hierbij niet alleen aan de bekende actoren, maar ook de nog onbekende of minder voor de hand liggende, de zogenaamde ‘strange bedfellows’. Op basis van jouw data of van door ons verzamelde data helpt Fyris je de relevante stakeholders in kaart te brengen.

Netwerkkaarten en heatmaps

Het weten wie de stakeholders zijn rond jouw thema is echter niet altijd genoeg. Wat zijn de relaties tussen stakeholders? Wat zijn hun doelen? En hoeveel invloed hebben ze? Met behulp van netwerkkaarten en heatmaps brengt Fyris op een inzichtelijke manier relaties en vormen van invloed aan het licht. Op deze manier weet jij hoe jouw stakeholders kunnen bijdragen aan het doel van jouw organisatie en waar zich mogelijke obstakels bevinden.

Stakeholdermanagement

Wanneer je een duidelijk overzicht hebt van wie voor jou de belangrijkste stakeholders zijn, is het van belang om hier structureel vorm en invulling aan geven. Hoe draag je zorg voor een goede, gerichte communicatie richting de voor jou belangrijke stakeholders? En op welke manieren kun je ze bij jouw organisatie of doelstelling betrekken wanneer dit nodig is? Samen met de experts Van Oort & Van Oort kan Fyris je hierbij voorzien van strategisch advies.